Tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và lao động nữ đã chính thức được quy định trong Bộ luật lao động năm 2019. 

BLLĐ năm 2019 có nhiều điểm mới quan trọng trong đó bao gồm tuổi nghỉ hưu của người lao động. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của người lao dộng được quy định tại Điều 169 BLLĐ năm 2019: “1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2.Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

3.Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4.Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5.Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Như vậy, so với BLLĐ năm 2012, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện làm việc bình thường đã được điều chỉnh tăng lên đáng kể cho cả nam và nữ. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu được tiến hành theo lộ trình chậm nên phải đến năm 2028 với nam và năm 2035 đối với nữ thì mới đạt tuổi nghỉ hưu theo quy định của BLLĐ. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, điều chỉnh dần tuổi nghỉ hưu, mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ để tới năm 2028 thì người nam đạt độ tuổi nghỉ hưu là 62, tới năm 2035 người nữ đạt độ tuổi nghỉ hưu là 60.

Riêng đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn không quá 05 năm so với tuổi nghỉ hưu chung. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao thì có thể nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn không quá 5 năm so với tuổi nghỉ hưu chung khi có sức khỏe, có nguyện vọng và người sử dụng lao động có nhu cầu. 

Xem thêm: Những điểm mới quan trọng của BLLĐ năm 2019

Trên đây là những quy định của BLLĐ năm 2019 về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề pháp lý liên quan, vui lòng liên hệ với Lawkey để được hỗ trợ. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *