Các luật sư của luật LawKey đang tư vấn và hỗ trợ nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các hiệp hội và các nhà đầu tư trong hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế tại Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn giao dịch thương mai quốc tế của chúng tôi bao gồm:

Nghiên cứu và đưa ra ký kiến pháp lý giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh để giảm thuế nhập khẩu và các loại thuế khác tại Việt Nam như thuế VAT, tiêu thụ đặc biệt.

Tư vấn về tuân thủ các quy định của các Hiệp định mà Việt Nam ký kết song phương và đa phương như Hiệp định thương mại Việt Mỹ, hiệp định đa phương với WTO.

Nghiên cứu và tư vấn về tuân thủ các quy định xuất/nhập khẩu hàng hóa.

Nghiên cứu , tư vấn và soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nhân Việt Nam trong các giao dịch quốc tế.

Tư vấn và tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.

Xem xét và tư vấn thu xếp vốn đầu tư trong các giao dịch thương mại tại Việt Nam và quốc tế

Nghiên cứu và đưa ra ý kiến tư vấn đề địa phương hóa các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài.