Tư vấn đầu tư là một thế mạnh của luật LawKey, chúng tôi thường xuyên tư vấn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước về việc đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chúng tôi tư vấn việc thành lập mới doanh nghiệp tại Việt Nam đồng thời tư vấn việc mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại Việt Nam.

Hiện nay, pháp luật đầu tư tại Việt Nam còn có sự khách biệt lớn giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước, việc lập cơ sở kinh doanh của nhà đầ tư nước ngoài cũng rất khác biệt so với nhà đầu tư trong nước. Vì vậy, các luật sư của S&B Law là lựa chọn hàng đầu cho khách hàng để đảm bảo dự án được cấp phép và triển khai trên thực tế..

Dịch vụ pháp lý tư vấn đầu tư của luật LawKey gồm:

Tư vấn luật đầu tư trong nước và quốc tế

Tư vấn và hỗ trợ thành lập liên doanh, công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài

Tư vấn đầu tư vốn tư nhân và đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam.

Tư vấn về các hình thức đầu tư thích hợp và tư vấn hoạt động của các dự án đầu tư

Cử luật sư tham gia đàm phán các hợp đồng đầu tư vốn

Tư vấn lập quỹ đầu tư, đầu tư cổ phần, cổ phiếu tại Việt Nam.

Tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) trong hoạt động có phần hóa và tư nhân hóa doanh nghiệp

Tư vấn các hạn chế pháp lý liên quan tới các cam kết khi gia nhập WTO của Việt Nam.

Tư vấn về cơ cấu vốn đầu tư và các vấn đề về thuế khi đầu tư tại Việt Nam.