Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Từ ngày 01/01/2021, phụ lục hợp đồng lao động có một số lưu ý mà người lao động nên nắm rõ.

1. Phụ lục hợp đồng lao động là gì?

Theo quy định tại Điều 24 Bộ luật lao động 2012, phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, theo Điều 22 Bộ luật lao động 2019, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, phụ lục hợp đồng lao động sẽ không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không được ký phụ lục hợp đồng để kèo dài hoặc rút ngắn thời hạn hợp đồng lao động.

Ngoài ra, Bộ luật lao động năm 2019 vẫn kế thừa những quy định khác của Bộ luật Lao động 2012 về phụ lục hợp đồng lao động như:

Trường hợp phụ lục hợp đồng quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng dùng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

2. Từ năm 2021, cần lưu ý gì khi thực hiện phụ lục hợp đồng lao động?

Như đã đề cập ở trên, Bộ luật lao động năm 2019, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 có nhiều điểm mới quan trọng evfe phụ lục hợp đồng lao động.

2.1. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

Theo Điều 33, Bộ luật lao động năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

2.2. Không được thay đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động 

Nếu như theo quy định của pháp luật hiện hành (Bộ luật lao động năm 2012), người lao động và người sử dụng lao động có thể thay đổi thời hạn hợp đồng lao động bằng phụ lục hợp đồng lao động. Tuy nhiên, chỉ được sửa đổi một (01) lần bằng phụ lục hợp đồng và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã ký (hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng theo mùa vụ hoặc công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng). Ngoại trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng với lao động cao tuổi, lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách.

Đến Bộ luật lao động năm 2019, phụ lục hợp đồng lao động sẽ không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không được ký phụ lục hợp đồng để kèo dài hoặc rút ngắn thời hạn hợp đồng lao động.

Trên đây là nội dung bài viết “Những lưu ý về thực hiện phụ lục hợp đồng lao động từ năm 2021” mà Lawkey gửi tới bạn đọc. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 1900252511 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

One thought on “Những lưu ý về thực hiện phụ lục hợp đồng lao động từ năm 2021

  1. Pingback: Chuyển hóa loại hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 - Trang pháp luật kinh tế - Luật LawKey

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *